Meniu site
Căutare
Autentificare
Prietenii site-ului
 • Blog-ul oficial
 • Comunitatea uCoz România
 • FAQ
 • Manual
 • Statistici

  Total online: 1
  Vizitatori: 1
  Utilizatori: 0
  Marţi, 2019-05-21, 00:06:37
  Bine aţi venit Vizitator | RSS
  Acasă | Înregistrare | Autentificare
  Scoala de Soferi AUTOELESTON

  Art. 118. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere în a carui raza de competenta a fost constatata fapta.

  (2) Plângerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data înregistrarii acesteia pâna la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti.

  (3) Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fara drept de circulatie, la data depunerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza careia a fost savârsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept de circulatie pentru o perioada de 30 de zile.

  (4) Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori înlocuitorul acestuia sau de catre seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române ori adjunctul acestuia, pe a carei raza de competenta a fost savârsita contraventia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este în curs de solutionare, pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti.

  (5) Plângerea împreuna cu dosarul cauzei se trimit în termen instantei de judecata pe raza careia a fost savârsita fapta.

  Art. 119. - În cazul în care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata învestita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate în eveniment si societatea de asigurare.

  Art. 120. - (1) Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia ori, dupa caz, a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti prin care s-a respins plângerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

  (2) Procesele-verbale ale cetatenilor straini sau ale cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, devenite titlu executoriu, se comunica de catre politia rutiera pe raza careia s-a produs fapta, pentru executare, politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

  (3) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române comunica în scris Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, în cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu, numele si prenumele contravenientului, numarul pasaportului si al procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si suma datorata, pentru a fi luate în evidenta si a fi conditionata intrarea pe teritoriul României a contravenientului.

  Art. 121. - (1) În cazul în care instanta învestita cu solutionarea cauzei a respins plângerea contravenientului împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea complementara, îsi produce efectele dupa data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti si expirarea valabilitatii dovezii înlocuitoare a permisului de conducere.

  (2) Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie în acelasi termen în care se prescrie sanctiunea contraventionala principala.

  CAPITOLUL IX

  Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

  Art. 122. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii:

  a) ia masuri pentru mentinerea permanenta în stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza;

  b) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si întretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor în vigoare;

  c) autorizeaza efectuarea lucrarilor în zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de executare si respectarea termenelor stabilite;

  d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule;

  e) autorizeaza înfiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;

  f) stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si profesorilor de legislatie în domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, în conditiile legii;

  g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de verificare tehnica în trafic a vehiculelor;

  h) autorizeaza înfiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si tramvaie;

  i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora;

  j) elaboreaza reglementari specifice în domeniul transporturilor rutiere;

  k) omologheaza vehicule pentru circulatie;

  l) certifica si/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate în tara sau importate;

  m) autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora;

  n) asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, în vederea înmatricularii acestora;

  o) asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere;

  p) stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si examinarea conducatorilor auto, în vederea obtinerii certificatelor de atestare profesionala.

  Art. 123. - Ministerul Apararii are urmatoarele atributii:

  a) îndruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinând acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie;

  b) coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de însotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu;

  c) înregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;

  d) pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, în vederea obtinerii permisului de conducere;

  e) organizeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate în subordinea sa;

  f) elaboreaza, împreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind conditiile în care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;

  g) elaboreaza, împreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartinând Ministerului Apararii si însotirea coloanelor militare.

  Art. 124. - Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii:

  a) asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din învatamântul preuniversitar;

  b) asigura, în unitatile de învatamânt specializate, pregatirea cursantilor în vederea obtinerii permisului de conducere;

  c) îndruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera în unitatile de învatamânt, inclusiv de pregatire si de perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de activitati;

  d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de circulatie.

  Art. 125. - Ministerul Sanatatii Publice are urmatoarele atributii:

  a) elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule;

  b) stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, în scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale;

  c) elaboreaza norme privind examinarea medicala si psihologica, recoltarea si analiza probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, consumului de produse sau substante stupefiante ori de medicamente cu efecte similare de natura sa influenteze comportamentul conducatorilor de vehicule;

  d) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;

  e) stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor.

  Art. 126. - Comisia pentru Supraveghere a Asigurarilor împreuna cu politia rutiera întocmesc programe de preventie rutiera si îndruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor împreuna cu societatile de asigurare autorizate.

  Art. 127. - (1) În scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare în domeniul sigurantei circulatiei rutiere, în subordinea Guvernului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera*).

  (2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

  *) În prezent, potrivit art. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 437/1995 privind înfiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera, acesta este organ consultativ al Guvernului, care asigura conceptia de ansamblu si coordonarea pe plan national a activitatilor privind îmbunatatirea fluentei circulatiei si sigurantei rutiere.

  Art. 128. - (1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:

  a) iau masuri pentru mentinerea permanenta în stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii;

  b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si întretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor în vigoare, tinând evidenta acestora;

  c) întocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun în vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere;

  d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;

  e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere;

  f) înregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse înmatricularii;

  g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, în spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;

  h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;

  i) sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Ministerul Administratiei si Internelor pentru educatia rutiera a elevilor.

  (2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Române.

  Art. 129. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie în rândul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si în acest scop vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare.

  (2) În unitatile de învatamânt prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de educatie rutiera pe saptamâna, pe parcursul anului scolar.

  (3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si Internelor si ale autoritatilor administratiei publice locale în legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.

  (4) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se va implica în realizarea programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite.

  Art. 130. - Orele de educatie rutiera din institutiile de învatamânt prescolar, primar si gimnazial se desfasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  CAPITOLUL X

  Dispozitii finale

  Art. 131. - În desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.

  Art. 132. - Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera.

  Art. 133. - (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

  (2) Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarâre a Guvernului, pe baza modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale în domeniu, la care România este parte.

  Art. 134. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica începând cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.

  (2) În termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul Administratiei si Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.

  Art. 135. - În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta*), la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotarârea de modificare si completare a Hotarârii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament în cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Art. 136. - În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:

  a) Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 15 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24 alin. (2) si ale art. 83 alin. (4);

  b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 40 alin. (4);

  c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 14 alin. (2);

  d) Ministerul Sanatatii Publice, pentru prevederile art. 22 alin. (2), art. 87 alin. (3), art. 88 alin. (2) si ale art. 125 lit. a);

  e) Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 22 alin. (4) si ale art. 22 alin. (6);

  f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) si (8);

  g) Ministerul Apararii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 123 lit. f) si g);

  h) Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 130.

  Art. 137. - Anexa face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

  NOTA:

  Reproducem mai jos textul art. II din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, care nu a fost inclus în forma republicata a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002:

  "Art. II. - Prezenta lege intra în vigoare în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I."

  *) Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006.
  Copyright MyCorp © 2019
  Powered by uCoz